నేడు మాకు కాల్ చేయండి!

రకం 1 రసాయన సూచిక

  • Class 1 indicators for sterilization

    స్టెరిలైజేషన్ కోసం క్లాస్ 1 సూచికలు

    ఈ తరగతి సూచికలు ఇప్పటికే క్రిమిరహితం చేయబడి మరియు ఉపయోగం కోసం సిద్ధంగా ఉన్న వాటి నుండి క్రిమిరహితం చేయవలసిన ప్యాకేజీలను వేరు చేస్తాయి, స్టెరిలైజేషన్ చక్రం సరిగ్గా గడిచిపోయిందని మరియు ఉన్నత తరగతుల సూచికలు అవసరమైన పరిస్థితులు పూర్తయినట్లు సూచిస్తాయి.తరగతి 1 ప్రక్రియ సూచిక యొక్క ఆపరేషన్ అవసరమైన స్టెరిలైజేషన్ పరిస్థితులు చేరుకున్నట్లు సూచించలేదు.స్ట్రిప్స్, లేబుల్స్, కార్డ్‌లు మరియు టేపులలో స్టెరిలైజేషన్ కోసం మెడివిష్ ఆఫర్ క్లాస్ 1 సూచికలు